Beste foto-enthousiast! Vanaf juli 2018 is onze website verhuist, dus voor het huidige aanbod en inschrijvingen ga je naar www.phoc.nl

Algemene voorwaarden

Aanmelding en betaling

1.1 Aanmelding geschiedt door middel van het volledig invullen van het inschrijvingsformulier op de website
1.2 Deelnemers worden geplaatst op volgorde van inschrijving.
1.3 Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging en factuur. Deze dient binnen twee weken na factuurdatum te worden voldaan, en maximaal 2 dagen vóór aanvang van de cursus/workshop.
1.4 Als de betaling niet tijdig is voldaan, zal de deelnemer de toegang tot de cursus of workshop worden ontzegd.
1.5 Indien een cursus of workshop is volgeboekt, kan de deelnemer naar keuze doorschuiven naar een andere datum.

1.6.Bij het niet behalen van het minimaal aantal deelnemers, heeft PHOC het recht de cursus/workshop te annuleren. Alle betalingen zullen binnen 5 werkdagen na annuleren worden teruggestort.

1.7 De aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling.

1.8 Alle bedragen op deze website zijn incl. BTW

 

Annulering

2.1 Bij annulering tot 10 (tien) werkdagen voor de startdatum is de deelnemer € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Het verschil zal worden teruggeboekt binnen vijf werkdagen.
2.2 Bij annulering binnen een week voor de startdatum is de deelnemer het gehele cursusgeld verschuldigd en zal geen terugboeking plaatsvinden.
2.3 In beide gevallen is het ook mogelijk de deelname vóór de startdatum geheel kosteloos over te dragen aan iemand anders.

 

Lesmateriaal

3.1 De lesmaterialen van PHOC zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik door de deelnemers.
3.2 Alle lesmaterialen, artikelen zijn en blijven eigendom van PHOC. Openbaarmaking is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding.
3.3 Na constatering van onrechtmatige publicatie van lesmaterialen zal altijd een factuur worden verzonden.

 

Overige

4.1 Deelnemers dienen te voldoen aan de cursus gestelde eisen vóór deelname.

4.2 Docent heeft het recht om een vervangend docent aan te stellen tijdens een van de cursussen.

4.3 De beelden gemaakt door de cursist kunnen door PHOC voor promotionele doeleinden worden gebruikt, tenzij de cursist hier expliciet bezwaar tegen heeft.